خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در چیتگر شمالی تهران

لیست املاک چیتگر شمالی

فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

90 متر

279 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

105 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

76 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

76 متر

228 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

90 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش برج در چیتگر شمالی ، تهران

105 متر

367 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 دی 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 آذر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

93 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

104 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

90 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

105 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

115 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 95

پیش فروش آپارتمان در چیتگر شمالی ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 مهر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه