خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کهریزک تهران

لیست املاک کهریزک

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

65 متر

73 ميليون تومان

تاريخ : 12 شهریور 96

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

67 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 شهریور 96

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

66 متر

127 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 96

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران (مطهري)

62 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران (مطهري)

62 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 96

رهن و اجاره انبار در کهریزک ، تهران

7000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 96

رهن انبار در کهریزک ، تهران

7000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 29 فروردین 96

معاوضه زمین در کهریزک ، تهران

5000 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

5000 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

5000 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران (شهرک پیام)

71 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

1000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

2000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

2500 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش زمین در کهریزک ، تهران

5000 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش سوله در کهریزک ، تهران

2600 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 بهمن 94

فروش کارخانه در کهریزک ، تهران

4500 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 94

فروش سوله در کهریزک ، تهران

500 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 94

فروش زمین در کهریزک ، تهران

8000 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش کارخانه در کهریزک ، تهران

4500 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش باغچه در کهریزک ، تهران

4800 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 94

فروش کارگاه در کهریزک ، تهران

4500 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش کارخانه در کهریزک ، تهران

10000 متر

6 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 94

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

68 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 93

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

48 متر

74 ميليون تومان

تاريخ : 23 مهر 93

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

55 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 93

رهن و اجاره آپارتمان در کهریزک ، تهران

70 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 70 هزار تومان

تاريخ : 14 بهمن 92

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

58 متر

81 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 92

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

68 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 92

فروش آپارتمان در کهریزک ، تهران

58 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه