خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در تسلیحات تهران

لیست املاک تسلیحات

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (واشقانی)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (زرکش)

64 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

64 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (قیومی)

65 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

مشاورین تخصصی تسلیحات

عکس مشاور
آقای راد
09125546909
فروش
تسلیحات

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (واشقانی)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (واشقانی)

85 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (زرکش)

120 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

52 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (واشقانی)

48 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

49 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

30 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 6 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (زرکش)

50 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران (واشقانی)

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

54 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 19 آذر 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

120 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 12 مهر 93

رهن آپارتمان در تسلیحات ، تهران

59 متر

رهن: 38ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

64 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

38 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

52 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

67 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 93

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

80 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

65 متر

279 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

65 متر

279 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

60 متر

246 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

80 متر

263 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

63 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

63 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

63 متر

242 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

فروش آپارتمان در تسلیحات ، تهران

69 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 92

لیست محله های ناحیه تسلیحات

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه