خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بهبودی تهران

لیست املاک بهبودی

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (نصرت)

67 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (نصرت)

92 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در بهبودی ، تهران

105 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (نیایش)

110 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (نیایش)

85 متر

484 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در بهبودی ، تهران

85 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 95

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

69 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (نیایش)

109 متر

523 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

70 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

104 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

68 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

86 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

135 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

86 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

76 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 17 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

85 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

97 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

90 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

92 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

90 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

97 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

85 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

93 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 11 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

90 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

90 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

90 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران (بهبودی)

115 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش آپارتمان در بهبودی ، تهران

53 متر

291 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

لیست محله های ناحیه بهبودی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه