خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شادمان تهران

لیست املاک شادمان

فروش ویلا در شادمان ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش کلنگی در شادمان ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش خانه در شادمان ، تهران

178 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (ذوالفقاری)

95 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش کلنگی در شادمان ، تهران

167 متر

1 ميليارد و 586 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

97 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

88 متر

422 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

160 متر

832 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

77 متر

415 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

85 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

73 متر

394 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

97 متر

523 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

89 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

50 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

88 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

94 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

98 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (مستعانیه)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (ذوالفقاری)

94 متر

413 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

50 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

55 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شادمان ، تهران

70 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

110 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 14 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (زنجان)

147 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه