خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شادمان تهران

لیست املاک شادمان

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

88 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (صالحیان)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

78 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

94 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

54 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (مستعانیه)

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (نصرت)

80 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (ذوالفقاری)

115 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (زنجان)

120 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (زنجان)

106 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

89 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

50 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

88 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

94 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

98 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (مستعانیه)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (ذوالفقاری)

94 متر

413 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

50 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

110 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

55 متر

197 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در شادمان ، تهران

70 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 16 امرداد 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

110 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 14 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (زنجان)

147 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (استوار)

85 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

63 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران

63 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در شادمان ، تهران (ذوالفقاری)

161 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه