خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سرحدآباد کرج

لیست املاک سرحدآباد

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

75 متر

65 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 96

فروش مغازه در سرحدآباد ، کرج

25 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 15 مهر 96

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

85 متر

65 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

معاوضه آپارتمان در سرحدآباد ، کرج (یاسمن)

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج (یاسمن)

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج (یاسمن)

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

230 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 آبان 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 10 آبان 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

14350 متر

3 ميليارد و 989 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

3364 متر

6 ميليارد و 728 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

14350 متر

3 ميليارد و 989 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

176 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 21 اردیبهشت 95

فروش خانه در سرحدآباد ، کرج

60 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

65 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش همه در سرحدآباد ، کرج

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

8400 متر

5 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش زمین در سرحدآباد ، کرج

4000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

64 متر

65 ميليون تومان

تاريخ : 20 آبان 93

رهن آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

60 متر

رهن: 21ميليون تومان

تاريخ : 3 شهریور 93

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

59 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 93

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

88 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 4 خرداد 93

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

84 متر

142 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 92

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

92 متر

156 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 92

فروش آپارتمان در سرحدآباد ، کرج

78 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 92

« 1 »
لیست محله های ناحیه سرحدآباد

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه