خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض تهران

لیست املاک باغ فیض

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

50 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

48 متر

268.8 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

مشاورین تخصصی باغ فیض

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
باغ فیض

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

90 متر

140 ميليون تومان رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

22 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

140 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

135 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

95 متر

535 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

60 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

67 متر

348.4 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

115 متر

632.5 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

64 متر

55 ميليون تومان رهن: 55ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باغ فیض)

78 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

81 متر

421.2 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

78 متر

452.4 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

58 متر

45 ميليون تومان رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

43 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

75 متر

412.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

75 متر

397.5 ميليون تومان

تاريخ : 17 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

98 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

90 متر

459 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

75 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

18 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

45 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

27 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

76 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

لیست محله های ناحیه باغ فیض

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه