خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض تهران

لیست املاک باغ فیض

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

85 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در باغ فیض ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

82 متر

479 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

73 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 650 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

70 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در باغ فیض ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

88 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

58 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

120 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

89 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

106 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

رهن و اجاره مستغلات در باغ فیض ، تهران

135 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 35 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

60 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

84 متر

672 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

5 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 97

فروش مستغلات در باغ فیض ، تهران

135 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

74 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره مستغلات در باغ فیض ، تهران

160 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

80 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

68 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

125 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

78 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

98 متر

833 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

85 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره مستغلات در باغ فیض ، تهران

150 متر

رهن: 600ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

84 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

97 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 21 فروردین 97

لیست محله های ناحیه باغ فیض

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه