خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض تهران

لیست املاک باغ فیض

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

105 متر

رهن: 185ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در باغ فیض ، تهران

66 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

55 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

90 متر

945 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

162 متر

1 ميليارد و 620 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش دفترکار در باغ فیض ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 505 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در باغ فیض ، تهران

17 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 900 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 282 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش مستغلات در باغ فیض ، تهران

137 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 20 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

88 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

90 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

65 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

125 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

90 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

142 متر

1 ميليارد و 491 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

21 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 97

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

22 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 690 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش کلنگی در باغ فیض ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش مستغلات در باغ فیض ، تهران

120 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 8 خرداد 97

فروش دفترکار در باغ فیض ، تهران

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 3 خرداد 97

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

95 متر

رهن: 190ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره دفترکار در باغ فیض ، تهران

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

رهن و اجاره مغازه در باغ فیض ، تهران

33 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

84 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 97

لیست محله های ناحیه باغ فیض

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه