خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض تهران

لیست املاک باغ فیض

فروش مغازه در باغ فیض ، تهران

19 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

99 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش کلنگی در باغ فیض ، تهران

202 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش دفترکار در باغ فیض ، تهران (خجسته پور)

58 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

80 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (هجرت)

95 متر

617 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

72 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

60 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

85 متر

484 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

91 متر

482 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

140 متر

728 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

88 متر

466 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

64 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

96 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران (هجرت)

93 متر

رهن: 95ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن آپارتمان در باغ فیض ، تهران (باهنر)

80 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

رهن آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

140 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

47 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

66 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (هجرت)

91 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (هجرت)

59 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

72 متر

381 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

54 متر

286 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

103 متر

545.9 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

54 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغ فیض ، تهران

60 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران (22بهمن)

50 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در باغ فیض ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

لیست محله های ناحیه باغ فیض

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه