خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در باغستان کرج

لیست املاک باغستان

اجاره موقت مغازه در باغستان ، کرج

2 متر

رهن: 2ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 3 آبان 96

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

93 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 21 مهر 96

فروش زمین در باغستان ، کرج

161 متر

692 ميليون تومان

تاريخ : 10 آبان 95

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

115 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج (حیدرآباد)

60 متر

29 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج (حیدرآباد)

60 متر

29 ميليون تومان

تاريخ : 13 مهر 95

رهن و اجاره آپارتمان در باغستان ، کرج

82 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 24 امرداد 95

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

75 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 95

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

147 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 95

فروش مغازه در باغستان ، کرج

33 متر

66 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 95

فروش زمین در باغستان ، کرج

133 متر

73 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

فروش کارخانه در باغستان ، کرج

410 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 آذر 94

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

115 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

رهن آپارتمان در باغستان ، کرج

75 متر

رهن: 25ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

102 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

112 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 93

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

119 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 آذر 93

فروش مغازه در باغستان ، کرج

80 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 93

فروش زمین در باغستان ، کرج

6000 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 93

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

91 متر

178 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 93

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

95 متر

237 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 92

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

50000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 شهریور 92

فروش آپارتمان در باغستان ، کرج

107 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 92

« 1 »
لیست محله های ناحیه باغستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه