خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مجیدیه تهران

لیست املاک مجیدیه

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

90 متر

590000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

70 متر

350000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

58 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

72 متر

335000 ميليارد تومان

تاريخ : 16 دی 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

50 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

1140 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

190 متر

5 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

65 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

105 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

69 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

40 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

47 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

84 متر

394 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

50 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

242 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

130 متر

819 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش زمین در مجیدیه ، تهران

1 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

180 متر

2 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

85 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

20 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

127 متر

673 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش کلنگی در مجیدیه ، تهران

270 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

70 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

73 متر

3 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

92 متر

506 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

92 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش کلنگی در مجیدیه ، تهران

80 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

72 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

55 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه