خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در مجیدیه تهران

لیست املاک مجیدیه

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

80 متر

515 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

91 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 7 اسفند 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

151 متر

11 ميليارد و 174 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

95 متر

722 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

75 متر

220 ميليارد تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

68 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

77 متر

4 ميليارد و 543 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

126 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

88 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

72 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

70 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

94 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

88 متر

536 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

50 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

80 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

85 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

90 متر

590000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

70 متر

350000 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

58 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 24 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

75 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

72 متر

335000 ميليارد تومان

تاريخ : 16 دی 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

50 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

1140 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در مجیدیه ، تهران

190 متر

5 ميليارد و 940 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

65 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

105 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در مجیدیه ، تهران

69 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در مجیدیه ، تهران

40 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه