خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام تهران

لیست املاک خواجه نظام

رهن و اجاره مغازه در خواجه نظام ، تهران

30 متر

رهن: 49ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

41 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

36 متر

702 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

78 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

1 متر

705 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

37 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

37 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

34 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

190 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

125 متر

437 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

57 متر

142 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

43 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش دفترکار در خواجه نظام ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

60 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

43 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

110 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

1 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

74 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

42 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

لیست محله های ناحیه خواجه نظام

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه