خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام تهران

لیست املاک خواجه نظام

فروش مستغلات در خواجه نظام ، تهران

53 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

48 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

128 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

43 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

62 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

74 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

42 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

71 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

78 متر

249 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

38 متر

رهن: 37ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در خواجه نظام ، تهران

91 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

56 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

رهن: 180ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره مستغلات در خواجه نظام ، تهران

100 متر

رهن: 420ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

48 متر

رهن: 220ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 900 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

رهن: 47ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

30 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 380 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 650 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 96

رهن و اجاره مغازه در خواجه نظام ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

90 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

66 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

56 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

لیست محله های ناحیه خواجه نظام

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه