خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام تهران

لیست املاک خواجه نظام

فروش مستغلات در خواجه نظام ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

64 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

58 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

62 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

42 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

68 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

54 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

147 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

58 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

60 متر

222 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

277 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

37 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

58 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

62 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

72 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

40 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

43 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

72 متر

324 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

40 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

169 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

43 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

11 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

54 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

97 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 50 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

60 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

60 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 150 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

لیست محله های ناحیه خواجه نظام

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه