خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام تهران

لیست املاک خواجه نظام

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

125 متر

رهن: 130ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

60 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

125 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

51 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

65 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

58 متر

319 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

57 متر

302 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

19 متر

228 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

65 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

83 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

97 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

62 متر

328 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

555 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

48 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

46 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

75 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

55 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در خواجه نظام ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش مغازه در خواجه نظام ، تهران

9 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

50 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

41 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در خواجه نظام ، تهران

45 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 350 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

لیست محله های ناحیه خواجه نظام

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه