خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سی متری جی تهران

لیست املاک سی متری جی

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (16 متری امیری)

50 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

رهن و اجاره مغازه در سی متری جی ، تهران

800 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 مهر 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

82 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

80 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (تیموری)

50 متر

116 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش کلنگی در سی متری جی ، تهران (13 متری حاجیان)

198 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 امرداد 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (تیموری)

40 متر

105 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (13 متری حاجیان)

65 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 95

فروش مغازه در سی متری جی ، تهران

50 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 24 فروردین 95

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

43 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

43 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 5 اسفند 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

85 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

53 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

85 متر

233 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

رهن و اجاره مغازه در سی متری جی ، تهران

18 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 28 مهر 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

52 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

40 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

40 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

40 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

40 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در سی متری جی ، تهران

53 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 25 امرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

40 متر

98 ميليون تومان

تاريخ : 24 امرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

68 متر

143 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در سی متری جی ، تهران (کمیل)

46 متر

رهن: 16ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

رهن خانه در سی متری جی ، تهران (16 متری امیری)

88 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (16 متری امیری)

98 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 خرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (16 متری امیری)

43 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران (16 متری امیری)

43 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

49 متر

99 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در سی متری جی ، تهران

60 متر

174 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 94

لیست محله های ناحیه سی متری جی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه