خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در توحید تهران

لیست املاک توحید

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

108 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

107 متر

599.2 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

72 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در توحید ، تهران

100 متر

40 ميليون تومان رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

85 متر

467.5 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در توحید ، تهران

70 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 27 آبان 95

رهن و اجاره دفتر کار در توحید ، تهران

77 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

126 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران (کوثر)

77 متر

423.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

157 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

110 متر

583 ميليون تومان

تاريخ : 15 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

51 متر

10 ميليون تومان رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

85 متر

476 ميليون تومان

تاريخ : 13 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

115 متر

575 ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

108 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

75 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 11 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

140 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 9 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان در توحید ، تهران

90 متر

65 ميليون تومان رهن: 65ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 350 هزار تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

58 متر

301.6 ميليون تومان

تاريخ : 6 آبان 95

فروش مستغلات در توحید ، تهران

550 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

140 متر

80 ميليون تومان رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 3 آبان 95

رهن و اجاره دفتر کار در توحید ، تهران

72 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 3 آبان 95

رهن و اجاره دفترکار در توحید ، تهران

85 متر

رهن: 42ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 2 آبان 95

رهن و اجاره دفترکار در توحید ، تهران

50 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش مستغلات دفتر کار در توحید ، تهران

90 متر

15 ميليارد تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

114 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در توحید ، تهران

105 متر

130 ميليون تومان رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

98 متر

441 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش آپارتمان در توحید ، تهران

74 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 95

لیست محله های ناحیه توحید

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه