خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی تهران

لیست املاک شیخ بهایی

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

195 متر

2 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

100 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

172 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (کشفیان)

156 متر

1 ميليارد و 326 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی شیخ بهایی

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
شیخ بهایی

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

130 متر

1 ميليارد و 105 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (کشفیان)

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

80 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

128 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی شیخ بهایی

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
شیخ بهایی

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (کشفیان)

140 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (امداد)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی جنوبی)

170 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

124 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

101 متر

1 ميليارد و 222 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

144 متر

1 ميليارد و 244 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 265 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش خانه در شیخ بهایی ، تهران

181 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

181 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی جنوبی)

230 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (سئول)

148 متر

1 ميليارد و 406 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

100 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی جنوبی)

141 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

100 متر

18 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

187 متر

2 ميليارد و 340 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

130 متر

1 ميليارد و 430 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران (شیخ بهایی شمالی)

200 متر

2 ميليارد و 64 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

78 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

95 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه