خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی تهران

لیست املاک شیخ بهایی

رهن و اجاره دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

70 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

86 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 5 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

108 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

62 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش کلنگی در شیخ بهایی ، تهران

1 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

70 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 36 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در شیخ بهایی ، تهران

26 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

147 متر

2 ميليارد و 469 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

155 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

200 متر

رهن: 300ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

77 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

138 متر

2 ميليارد و 139 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

94 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

110 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

156 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

165 متر

- اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

93 متر

1 ميليارد و 302 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

141 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

فروش مستغلات در شیخ بهایی ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

145 متر

رهن: 450ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

145 متر

2 ميليارد و 30 ميليون تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 97

رهن و اجاره دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

125 متر

رهن: 320ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

رهن و اجاره آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

145 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

رهن و اجاره مغازه در شیخ بهایی ، تهران

56 متر

رهن: 200ميليون تومان - اجاره: 8 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش دفترکار در شیخ بهایی ، تهران

125 متر

1 ميليارد و 162 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

فروش آپارتمان در شیخ بهایی ، تهران

67 متر

904 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 97

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه