خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در قلعه مرغی تهران

لیست املاک قلعه مرغی

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

48 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 28 مهر 96

فروش خانه در قلعه مرغی ، تهران

170 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 96

فروش خانه در قلعه مرغی ، تهران

170 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

50 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 دی 95

پیش فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

60 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

52 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

90 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

35 متر

87 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

50 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

35 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

70 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

65 متر

178 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

35 متر

96 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

120 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

55 متر

151 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

62 متر

158 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

95 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

65 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

65 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

65 متر

188 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

65 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

70 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

120 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

106 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

115 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

92 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

فروش آپارتمان در قلعه مرغی ، تهران

37 متر

90 ميليون تومان

تاريخ : 29 تیر 94

فروش کلنگی در قلعه مرغی ، تهران

129 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

فروش خانه در قلعه مرغی ، تهران

129 متر

452 ميليون تومان

تاريخ : 23 تیر 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه