خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پاسدارگمنام تهران

لیست املاک پاسدارگمنام

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 28 خرداد 96

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

78 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

76 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

74 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

100 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

85 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

90 متر

رهن: 75ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

76 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

76 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

فروش مجتمع آپارتمانی در پاسدارگمنام ، تهران

81 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

81 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 5 اردیبهشت 94

فروش مغازه در پاسدارگمنام ، تهران

30 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 94

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

55 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 93

رهن و اجاره مغازه در پاسدارگمنام ، تهران

16 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 5 دی 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

40 متر

116 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 93

رهن و اجاره آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

80 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 27 آذر 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

80 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

68 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

90 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 93

فروش مجتمع آپارتمانی در پاسدارگمنام ، تهران

90 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

78 متر

156 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

45 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 تیر 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

63 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 7 تیر 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

51 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

77 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 93

فروش آپارتمان در پاسدارگمنام ، تهران

93 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 92

رهن و اجاره مستغلات در پاسدارگمنام ، تهران

185 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 92

رهن و اجاره مغازه در پاسدارگمنام ، تهران

185 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 10 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 92

رهن مغازه در پاسدارگمنام ، تهران

185 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 92

رهن مستغلات در پاسدارگمنام ، تهران

185 متر

رهن: 350ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه