خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خلیج فارس تهران

لیست املاک خلیج فارس

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

57 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

69 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 96

فروش مجتمع آپارتمانی در خلیج فارس ، تهران

63 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شماره 2)

65 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 17 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شماره 2)

110 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

80 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک طالقانی)

100 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شماره 2)

59 متر

137 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک طالقانی)

68 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

83 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شماره 2)

77 متر

169 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

80 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 28 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

57 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

75 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش مجتمع آپارتمانی در خلیج فارس ، تهران

72 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 95

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

64 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 95

رهن و اجاره آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

76 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

مشارکت در ساخت کلنگی در خلیج فارس ، تهران

4400 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 خرداد 95

فروش کلنگی در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

900 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 95

پیش فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

79 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

پیش فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

89 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

130 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

53 متر

156 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 95

فروش خانه در خلیج فارس ، تهران (شهرک سینا)

52 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 95

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

75 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 94

فروش کارخانه در خلیج فارس ، تهران

2000 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 30 آذر 94

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

80 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

93 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در خلیج فارس ، تهران

85 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

لیست محله های ناحیه خلیج فارس

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه