خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کارگر جنوبی تهران

لیست املاک کارگر جنوبی

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

56 متر

163 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش زمین در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

142 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش کلنگی در کارگر جنوبی ، تهران (انقلاب)

224 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

94 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

125 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

60 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

72 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 15 شهریور 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

58 متر

126 ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

55 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (چهارراه لشگر)

45 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

رهن آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

52 متر

رهن: 37ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

63 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 94

فروش خانه در کارگر جنوبی ، تهران

138 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 امرداد 94

رهن آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

70 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

51 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 29 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران (اردیبهشت)

73 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

43 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

53 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 23 مهر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

47 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 مهر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

65 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

86 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 تیر 93

فروش کارخانه در کارگر جنوبی ، تهران

500 متر

اعلام نشده

تاريخ : 14 تیر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

58 متر

116 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 93

فروش مغازه در کارگر جنوبی ، تهران

14 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 تیر 93

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

74 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 92

رهن آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

81 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 92

رهن آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

112 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 92

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

112 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 92

فروش آپارتمان در کارگر جنوبی ، تهران

68 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 92

لیست محله های ناحیه کارگر جنوبی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه