خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در طرشت تهران

لیست املاک طرشت

رهن و اجاره دفترکار در طرشت ، تهران

73 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 28 اسفند 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

57 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

93 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

90 متر

428 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

مشاورین تخصصی طرشت

عکس مشاور
آقای پیمان
09198009361
فروش
طرشت

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

110 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

114 متر

478.8 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

116 متر

626 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

130 متر

559 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

120 متر

564 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (شمالی)

76 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

76 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

116 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

رهن آپارتمان در طرشت ، تهران

56 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 3 بهمن 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

100 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

70 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 18 دی 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (جنوبی)

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

125 متر

562.5 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

93 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

72 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

70 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

90 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

80 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 4 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران (جنوبی)

70 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

104 متر

540.8 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

95 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در طرشت ، تهران

100 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه