خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دولت آباد تهران

لیست املاک دولت آباد

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران (فلکه سوم)

67 متر

167 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش کارگاه در دولت آباد ، تهران

60 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

45 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 30 امرداد 95

فروش کلنگی در دولت آباد ، تهران (دهخدا)

211 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش کلنگی در دولت آباد ، تهران

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 25 فروردین 95

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

60 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

97 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش کلنگی در دولت آباد ، تهران

152 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

88 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

74 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

85 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

92 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

88 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

66 متر

158 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

57 متر

153 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

68 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

68 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

65 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش آپارتمان در دولت آباد ، تهران

70 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مجتمع آپارتمانی در دولت آباد ، تهران

64 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در دولت آباد ، تهران (بهشتی)

70 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در دولت آباد ، تهران (بهشتی)

92 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در دولت آباد ، تهران

110 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 400 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن آپارتمان در دولت آباد ، تهران

110 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن آپارتمان در دولت آباد ، تهران

92 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن آپارتمان در دولت آباد ، تهران

60 متر

رهن: 28ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

رهن آپارتمان در دولت آباد ، تهران

53 متر

رهن: 28ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مجتمع آپارتمانی در دولت آباد ، تهران

65 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مغازه در دولت آباد ، تهران

25 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه