خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در خوش تهران

لیست املاک خوش

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (امیرقلی)

76 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (فواد موسوی)

60 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 96

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (دامپزشکی)

65 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (امام خمینی)

67 متر

221 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (دامپزشکی)

64 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (طوس)

48 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

66 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

48 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

109 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آزادی)

54 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

50 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

52 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (طوس)

67 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (آذربایجان)

66 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران (دامپزشکی)

38 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 آذر 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

95 متر

376 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

95 متر

376 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

رهن آپارتمان در خوش ، تهران

101 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

40 متر

رهن: 23ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در خوش ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

62 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

40 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

60 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

35 متر

99 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

40 متر

رهن: 4ميليون تومان - اجاره: 7 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 1 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران (کمیل)

35 متر

رهن: 5ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 1 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

50 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در خوش ، تهران

50 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 94

فروش آپارتمان در خوش ، تهران

68 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 اردیبهشت 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه