خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان تهران

لیست املاک آذربایجان

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

113 متر

531 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (کارون)

68 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (کارون)

110 متر

429 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (قصرالدشت)

70 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

مشاورین تخصصی آذربایجان

عکس مشاور
آقای پیمان
09198009361
فروش
آذربایجان

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (قصرالدشت)

60 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (قصرالدشت)

60 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

69 متر

227 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

62 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

55 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

70 متر

266 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

80 متر

312 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

60 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 26 آبان 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (قصرالدشت)

43 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 3 مهر 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

66 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

59 متر

189 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تهران

50 متر

رهن: 27ميليون تومان - اجاره: 810 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

54 متر

232 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تهران

48 متر

رهن: 27ميليون تومان - اجاره: 405 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تهران

54 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 945 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در آذربایجان ، تهران

54 متر

رهن: 13ميليون تومان - اجاره: 877.5 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش مغازه در آذربایجان ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (خوش)

66 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

63 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (رودکی)

53 متر

196 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

70 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

60 متر

297 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

52 متر

166 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران (کارون)

55 متر

254 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

فروش آپارتمان در آذربایجان ، تهران

37 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 95

لیست محله های ناحیه آذربایجان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه