خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان آزادگان تهران

لیست املاک اتوبان آزادگان

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

7500 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش تالار در اتوبان آزادگان ، تهران

24000 متر

22 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اسفند 94

فروش باغچه در اتوبان آزادگان ، تهران

1000 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 94

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

1000 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 94

فروش سوله در اتوبان آزادگان ، تهران

200 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 بهمن 94

فروش کارگاه در اتوبان آزادگان ، تهران

11000 متر

7 ميليارد تومان

تاريخ : 13 بهمن 94

فروش کارخانه در اتوبان آزادگان ، تهران

1530 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 94

فروش باغ در اتوبان آزادگان ، تهران

9500 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 16 آذر 94

فروش سوله در اتوبان آزادگان ، تهران

2500 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

معاوضه کارگاه در اتوبان آزادگان ، تهران

125 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش کارگاه در اتوبان آزادگان ، تهران

125 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش کارخانه در اتوبان آزادگان ، تهران

1550 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 15 آذر 94

فروش باغ در اتوبان آزادگان ، تهران

9400 متر

3 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 12 شهریور 94

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

11000 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش کارخانه در اتوبان آزادگان ، تهران

1000 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش کارگاه در اتوبان آزادگان ، تهران

1000 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 94

فروش برج در اتوبان آزادگان ، تهران

140 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

16800 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 24 تیر 94

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

16800 متر

6 ميليارد تومان

تاريخ : 24 تیر 94

فروش باغ در اتوبان آزادگان ، تهران

1000 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 20 تیر 94

فروش خانه در اتوبان آزادگان ، تهران

272 متر

1 ميليارد و 165 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 94

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

200 متر

25 ميليون تومان

تاريخ : 19 اسفند 93

فروش خانه در اتوبان آزادگان ، تهران

120 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 93

فروش آپارتمان در اتوبان آزادگان ، تهران

100 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 15 امرداد 93

فروش آپارتمان در اتوبان آزادگان ، تهران

105 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 93

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

10000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 30 خرداد 93

فروش آپارتمان در اتوبان آزادگان ، تهران

75 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 93

فروش آپارتمان در اتوبان آزادگان ، تهران

105 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 30 خرداد 93

فروش زمین در اتوبان آزادگان ، تهران

40000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

فروش آپارتمان در اتوبان آزادگان ، تهران

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 بهمن 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه