خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پلیس تهران

لیست املاک پلیس

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

اعلام نشده

تاريخ : 27 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

120 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 27 مهر 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

85 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

147 متر

558 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مغازه در پلیس ، تهران

200 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

55 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش مغازه در پلیس ، تهران

13 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

47 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

36 متر

158 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

82 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 22 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

63 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

38 متر

118 ميليون تومان

تاريخ : 18 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

61 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 2 مهر 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 850 ميليون تومان

تاريخ : 1 مهر 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

40 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

55 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 28 شهریور 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش مستغلات در پلیس ، تهران

52 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 23 شهریور 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

90 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 96

رهن و اجاره مغازه در پلیس ، تهران

15 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 شهریور 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

55 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 13 شهریور 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

106 متر

349 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

85 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

لیست محله های ناحیه پلیس

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه