خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پلیس تهران

لیست املاک پلیس

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

95 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

54 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

75 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

81 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

104 متر

384 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

58 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

80 متر

304 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

42 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

60 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

35 متر

118 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

55 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

55 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

75 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

45 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش مستغلات در پلیس ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش مستغلات در پلیس ، تهران

100 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش کلنگی در پلیس ، تهران

1 متر

427 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

65 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

85 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 21 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

70 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 19 امرداد 96

فروش مستغلات در پلیس ، تهران

70 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

147 متر

رهن: 155ميليون تومان

تاريخ : 18 امرداد 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران (کلیم کاشانی)

78 متر

351 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران (صیاد)

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 3 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران (کلیم کاشانی)

84 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 21 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در پلیس ، تهران

66 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 94

رهن آپارتمان در پلیس ، تهران

66 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در پلیس ، تهران

60 متر

اعلام نشده

تاريخ : 18 تیر 93

لیست محله های ناحیه پلیس

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه