خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش تهران

لیست املاک اتوبان نیایش

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 دی 96

رهن آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

130 متر

رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 22 شهریور 94

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

86 متر

516 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

87 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

86 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

رهن مجتمع آپارتمانی در اتوبان نیایش ، تهران

90 متر

رهن: 82ميليون تومان

تاريخ : 11 امرداد 94

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

90 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 9 فروردین 94

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

102 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

102 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 21 بهمن 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

100 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

110 متر

484 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

83 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 19 آذر 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

63 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

90 متر

369 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

پیش فروش برج در اتوبان نیایش ، تهران

95 متر

351 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

پیش فروش برج در اتوبان نیایش ، تهران

102 متر

351 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

رهن آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

80 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

فروش کلنگی در اتوبان نیایش ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

64 متر

268 ميليون تومان

تاريخ : 7 مهر 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

118 متر

اعلام نشده

تاريخ : 25 تیر 93

رهن آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

140 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 93

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 15 تیر 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

90 متر

414 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

57 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

115 متر

621 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 93

پیش فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

75 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 30 فروردین 93

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

85 متر

433 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 92

فروش آپارتمان در اتوبان نیایش ، تهران

80 متر

408 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه