خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران

لیست املاک شاهین

اجاره موقت آپارتمان در شاهین ، تهران

70 متر

- اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 10 شهریور 96

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در شاهین ، تهران

112 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 27 امرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

68 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

75 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

57 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

112 متر

533 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

57 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

رهن آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

57 متر

رهن: 75ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

111 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

115 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

145 متر

986 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

63 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

85 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

90 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

135 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

107 متر

567 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

70 متر

رهن: 68ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

83 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

133 متر

611 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

87 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

112 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

129 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

رهن آپارتمان در شاهین ، تهران

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

112 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

لیست محله های ناحیه شاهین

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه