خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران

لیست املاک شاهین

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

87 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

129 متر

709 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

102 متر

683 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

110 متر

605 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

147 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

86 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

90 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

77 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

70 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

60 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

50 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

55 متر

269 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

107 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

88 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

94 متر

423 ميليون تومان

تاريخ : 9 آذر 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

86 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 4 آبان 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

175 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

معاوضه کلنگی در شاهین ، تهران

134 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش خانه در شاهین ، تهران

135 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

معاوضه آپارتمان در شاهین ، تهران

120 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

معاوضه آپارتمان در شاهین ، تهران

120 متر

635 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 94

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

94 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

94 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

105 متر

493 ميليون تومان

تاريخ : 18 بهمن 94

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران

60 متر

342 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 94

لیست محله های ناحیه شاهین

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه