خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شاهین تهران

لیست املاک شاهین

رهن آپارتمان در شاهین ، تهران

70 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

112 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

77 متر

492 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

62 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

مشاورین تخصصی شاهین

عکس مشاور
آقای اشکان
09351519705
فروش
شاهین

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

118 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

57 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

79 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

84 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

140 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

75 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

63 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

70 متر

رهن: 72ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

113 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

170 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

175 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

152 متر

1 ميليارد و 48 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

157 متر

1 ميليارد و 120 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

108 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

100 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

80 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران

92 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

93 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شاهین ، تهران

93 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

65 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

86 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

87 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین جنوبی)

96 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

129 متر

709 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در شاهین ، تهران (شاهین شمالی)

102 متر

683 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

لیست محله های ناحیه شاهین

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه