خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بنی هاشم تهران

لیست املاک بنی هاشم

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

60 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

68 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

180 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

50 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

60 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش مغازه در بنی هاشم ، تهران

35 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

950 متر

9 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

450 متر

2 ميليارد و 640 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در بنی هاشم ، تهران

35 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مغازه در بنی هاشم ، تهران

168 متر

10 ميليارد تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

180 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

230 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

280 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

82 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

125 متر

887 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

107 متر

759 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

118 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

65 متر

377 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش کلنگی در بنی هاشم ، تهران

220 متر

2 ميليارد و 565 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

90 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

100 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

83 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

244 متر

1 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

85 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

58 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

70 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

لیست محله های ناحیه بنی هاشم

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه