خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در بنی هاشم تهران

لیست املاک بنی هاشم

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

68 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مغازه در بنی هاشم ، تهران

23 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

80 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

230 متر

2 ميليارد و 70 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

280 متر

2 ميليارد و 520 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش دفترکار در بنی هاشم ، تهران

220 متر

1 ميليارد و 980 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

950 متر

9 ميليارد و 270 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

80 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

68 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

46 متر

220 ميليون تومان

تاريخ : 28 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

90 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

48 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

90 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش مستغلات در بنی هاشم ، تهران

200 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 25 امرداد 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران (رسول رحیمی (پرتوی))

65 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

52 متر

338 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

58 متر

377 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

65 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

80 متر

344 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 95

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

57 متر

199 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

رهن و اجاره آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

82 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش کلنگی در بنی هاشم ، تهران

210 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 تیر 94

فروش دفتر کار در بنی هاشم ، تهران

60 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

فروش دفتر کار در بنی هاشم ، تهران

60 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

رهن آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

90 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

85 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 9 تیر 94

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

110 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

58 متر

259 ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 93

فروش آپارتمان در بنی هاشم ، تهران

65 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 16 دی 93

لیست محله های ناحیه بنی هاشم

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه