خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در فلاح تهران

لیست املاک فلاح

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (میدان مقدم)

50 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش مغازه در فلاح ، تهران (فراهانی)

14 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (ابوذر)

91 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (بهبودی)

57 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 4 دی 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (گلچین)

40 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

40 متر

95 ميليون تومان

تاريخ : 18 آذر 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (شهید برادران حسنی)

40 متر

97 ميليون تومان

تاريخ : 17 آذر 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (سجاد)

41 متر

108 ميليون تومان

تاريخ : 8 آبان 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران (بهاران)

58 متر

165 ميليون تومان

تاريخ : 26 مهر 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

88 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 95

فروش خانه در فلاح ، تهران

63 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

58 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 4 اردیبهشت 95

فروش خانه در فلاح ، تهران

96 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

93 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 94

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

88 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 10 آذر 93

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

90 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 آذر 93

رهن آپارتمان در فلاح ، تهران

90 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 93

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

90 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 93

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

90 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 30 آبان 93

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

57 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 29 مهر 93

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

50 متر

122 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

42 متر

102 ميليون تومان

تاريخ : 14 امرداد 92

پیش فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

57 متر

133 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

60 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

70 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 92

معاوضه آپارتمان در فلاح ، تهران

58 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

58 متر

139 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

70 متر

231 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

60 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 18 تیر 92

فروش آپارتمان در فلاح ، تهران

72 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه