خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در استاد معین تهران

لیست املاک استاد معین

فروش مغازه در استاد معین ، تهران (آزادی)

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش کلنگی در استاد معین ، تهران (دامپزشکی)

11000 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

75 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

58 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

90 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

68 متر

218 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

88 متر

281 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش کلنگی در استاد معین ، تهران

152 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آبان 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دامپزشکی)

80 متر

244 ميليون تومان

تاريخ : 10 مهر 95

فروش خانه در استاد معین ، تهران

65 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 13 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (لعل )

66 متر

245 ميليون تومان

تاريخ : 23 فروردین 95

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

64 متر

247 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

65 متر

201 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

60 متر

204 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

70 متر

287 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

73 متر

285 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

93 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

121 متر

326 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

114 متر

467 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

45 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

50 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

70 متر

155 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

91 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در استاد معین ، تهران

70 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 15 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در استاد معین ، تهران

40 متر

رهن: 17ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در استاد معین ، تهران

40 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

فروش مغازه در استاد معین ، تهران (لعل )

18 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران (دکتر هوشیار)

50 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

55 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

فروش آپارتمان در استاد معین ، تهران

50 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه