خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ظفر تهران

لیست املاک ظفر

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

123 متر

984 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش کلنگی در ظفر ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 842 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

105 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش دفترکار در ظفر ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

324 متر

2 ميليارد و 851 ميليون تومان

تاريخ : 19 مهر 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 950 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

119 متر

833 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

105 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در ظفر ، تهران

1777 متر

16 ميليارد و 929 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

105 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش دفترکار در ظفر ، تهران

83 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

فروش مستغلات در ظفر ، تهران

1400 متر

19 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

100 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

143 متر

858 ميليون تومان

تاريخ : 4 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

123 متر

768 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در ظفر ، تهران

124 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش دفترکار در ظفر ، تهران

40 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش کلنگی در ظفر ، تهران

1582 متر

30 ميليارد تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش مستغلات در ظفر ، تهران

160 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 2 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

112 متر

817 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش کلنگی در ظفر ، تهران

200 متر

1 ميليارد و 870 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در ظفر ، تهران

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه