خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در عظیمیه کرج

لیست املاک عظیمیه

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (میدان اسبی)

110 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان در عظیمیه ، کرج (نیک نژادی)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 4 مهر 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (نسترن)

165 متر

577 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

125 متر

562 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

130 متر

663 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (پاسداران)

100 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (نسترن)

85 متر

289 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (سنبل)

110 متر

374 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (بهارستان )

152 متر

608 ميليون تومان

تاريخ : 6 شهریور 95

پیش فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

217 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 10 امرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

180 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

پیش فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

217 متر

اعلام نشده

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

180 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

117 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

150 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

150 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

140 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

210 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (حافظ)

140 متر

392 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 95

رهن و اجاره مغازه در عظیمیه ، کرج

32 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 95

رهن و اجاره مغازه در عظیمیه ، کرج

17 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 95

رهن آپارتمان در عظیمیه ، کرج

120 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 95

رهن کارگاه در عظیمیه ، کرج

170 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

232 متر

812 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

100 متر

320 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 95

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج (گلستان)

150 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 95

رهن و اجاره آپارتمان در عظیمیه ، کرج

78 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 94

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

160 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

90 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

فروش آپارتمان در عظیمیه ، کرج

110 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه