خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

120 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

106 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

90 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

120 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
خانم نیکان
09195467195
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

200 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

156 متر

593 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

120 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

140 متر

588 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

170 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای عظیمی
09128668098
فروش
دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

110 متر

462 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

157 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

123 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

130 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

105 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

87 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (سروناز)

74 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک نمونه سپاه)

110 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

81 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

98 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

92 متر

رهن: 80ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

125 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران

132 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

161 متر

رهن: 90ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

80 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

125 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک نمونه سپاه)

56 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک نمونه سپاه)

76 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

114 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

106 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه