خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران

144 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

125 متر

512 ميليون تومان

تاريخ : 14 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

85 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

130 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای سیدی
09357022056
فروش
دریاچه چیتگر

فروش مغازه در دریاچه چیتگر ، تهران

37 متر

1 ميليارد و 369 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

157 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران

157 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

90 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران

160 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای سهیل
09195663107
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

157 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

پیش فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

124 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

143 متر

686 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

108 متر

378 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

112 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

161 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

90 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

128 متر

673 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

98 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

157 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 400 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

104 متر

353 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

161 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

75 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

105 متر

436 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

105 متر

رهن: 98ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

108 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران

185 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران

166 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران

108 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه