خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

140 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 97

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

89 متر

356 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 97

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

126 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 97

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 97

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

76 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 18 خرداد 97

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

0 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

0 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

1 متر

1 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

0 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آذر 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

97 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

94 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

116 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

331 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

305 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

110 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

90 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

137 متر

685 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

129 متر

503 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

98 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

97 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (بیمه)

120 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

75 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (نگین غرب)

120 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه