خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

رهن آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 30 شهریور 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

97 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

94 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
خانم نیکان
09195467195
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

116 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

331 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

305 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

92 متر

322 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

93 متر

295 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

110 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

90 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

95 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

137 متر

685 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

129 متر

503 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صدف)

98 متر

343 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

97 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (بیمه)

120 متر

رهن: 115ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

75 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (نگین غرب)

120 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

162 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (همت )

115 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

116 متر

اعلام نشده

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

100 متر

رهن: 95ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (۱۲فروردین)

140 متر

رهن: 140ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

98 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

144 متر

532 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه