خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

130 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهاب شهر)

100 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

134 متر

603 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای افشارمند
09355892500
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

120 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

120 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

105 متر

390 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک نمونه سپاه)

120 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهید باقری)

110 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 5 فروردین 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

120 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

153 متر

841 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

148 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

105 متر

399 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

140 متر

644 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

155 متر

853 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

125 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

115 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

110 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

145 متر

754 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

130 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

125 متر

563 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

140 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک نمونه سپاه)

100 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (امید دژبان)

88 متر

308 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش پنت هاوس در دریاچه چیتگر ، تهران

220 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

155 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

175 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه