خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

140 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

146 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

رهن برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

140 متر

رهن: 130ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

249 متر

1 ميليارد و 250 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای عظیمی
09128668098
فروش
دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

145 متر

799 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

87 متر

349 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

98 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

82 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش مجتمع آپارتمانی در دریاچه چیتگر ، تهران (مجتمع صدف)

93 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
خانم نیکان
09195467195
فروش
دریاچه چیتگر

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

76 متر

275 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش مجتمع آپارتمانی در دریاچه چیتگر ، تهران (مجتمع صدف)

89 متر

311 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (عرفان)

98 متر

416 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (قائم)

72 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (نگین غرب)

80 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (نگین غرب)

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (نگین غرب)

92 متر

276 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

130 متر

728 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

105 متر

483 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

120 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

130 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

105 متر

451 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

125 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

رهن و اجاره برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

140 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

108 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 25 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

115 متر

رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 900 هزار تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

150 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

130 متر

598 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

120 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان ساحل)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه