خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در دریاچه چیتگر تهران

لیست املاک دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

116 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش دفترکار در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

68 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (احرار)

120 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

186 متر

744 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای سیدی
09124272802
فروش
دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

152 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

108 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

90 متر

405 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

170 متر

765 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

113 متر

509 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

123 متر

553 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

98 متر

392 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (بلوار کوهک)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (میدان دریاچه)

155 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی دریاچه چیتگر

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
دریاچه چیتگر

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

120 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

200 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

200 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (شهید باقری)

170 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

185 متر

745 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران

135 متر

878 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

161 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (آسمان)

110 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

61 متر

256 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 95

فروش مغازه در دریاچه چیتگر ، تهران (شهید باقری)

27 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

110 متر

385 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

116 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

116 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران

144 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در دریاچه چیتگر ، تهران (صیاد شیرازی)

116 متر

464 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش برج در دریاچه چیتگر ، تهران (شهرک چیتگر(امام رضا))

105 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه