خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جوادیه تهران

لیست املاک جوادیه

فروش کلنگی در جوادیه ، تهران

90 متر

234 ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 96

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

63 متر

226 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 96

فروش مستغلات در جوادیه ، تهران (بیست متری)

212 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 6 فروردین 96

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران (ده متری)

72 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران (ده متری)

70 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران (نهر فیروزآباد)

60 متر

137 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران (نهر فیروزآباد)

58 متر

137 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

126 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران (ده متری)

126 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 95

معاوضه آپارتمان در جوادیه ، تهران

52 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 15 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

123 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 94

فروش کلنگی در جوادیه ، تهران

240 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

پیش فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

120 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 94

رهن کلنگی در جوادیه ، تهران

45 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 16 شهریور 94

پیش فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

140 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

70 متر

161 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

60 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش مستغلات در جوادیه ، تهران

80 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش مستغلات در جوادیه ، تهران

65 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش مستغلات در جوادیه ، تهران

100 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 26 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

75 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

پیش فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

140 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 24 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

74 متر

192 ميليون تومان

تاريخ : 19 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

69 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

79 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

60 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

55 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 11 خرداد 94

فروش مستغلات در جوادیه ، تهران

80 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 94

پیش فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

140 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 94

فروش آپارتمان در جوادیه ، تهران

85 متر

238 ميليون تومان

تاريخ : 10 خرداد 94

لیست محله های ناحیه جوادیه

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه