خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری تهران

لیست املاک اسکندری

رهن آپارتمان در اسکندری ، تهران (شمالی)

50 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن و اجاره دفترکار در اسکندری ، تهران (شمالی)

170 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

60 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 6 امرداد 94

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

68 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 11 فروردین 94

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

94 متر

347 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 93

فروش کلنگی در اسکندری ، تهران

120 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 93

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

40 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 19 آذر 93

رهن دفتر کار در اسکندری ، تهران

87 متر

رهن: 85ميليون تومان

تاريخ : 2 آبان 93

فروش مغازه در اسکندری ، تهران

12 متر

264 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 93

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

112 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 93

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

95 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 93

رهن و اجاره آپارتمان در اسکندری ، تهران

87 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 7 دی 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

38 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 14 آبان 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

93 متر

409 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

65 متر

286 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

55 متر

242 ميليون تومان

تاريخ : 9 امرداد 92

رهن آپارتمان در اسکندری ، تهران

80 متر

رهن: 50ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 92

رهن آپارتمان در اسکندری ، تهران

90 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

90 متر

292 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

80 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 2 امرداد 92

فروش برج در اسکندری ، تهران

44 متر

132 ميليون تومان

تاريخ : 25 تیر 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

57 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 19 تیر 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

40 متر

135 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

رهن آپارتمان در اسکندری ، تهران

41 متر

رهن: 26ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

55 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 92

فروش آپارتمان در اسکندری ، تهران

46 متر

133 ميليون تومان

تاريخ : 1 اردیبهشت 92

« 1 »
لیست محله های ناحیه اسکندری

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه