خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی تهران

لیست املاک امام خمینی

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران (خوش)

112 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران (کارون)

30 متر

75 ميليون تومان

تاريخ : 27 شهریور 95

معاوضه آپارتمان در امام خمینی ، تهران

70 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 95

فروش مغازه در امام خمینی ، تهران

30 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اسفند 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

40 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران (کارون)

61 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 94

رهن آپارتمان در امام خمینی ، تهران

55 متر

رهن: 43ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

45 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تهران

40 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

فروش مغازه در امام خمینی ، تهران

55 متر

1 ميليارد و 210 ميليون تومان

تاريخ : 11 مهر 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

66 متر

185 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

53 متر

184 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

53 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

68 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن آپارتمان در امام خمینی ، تهران

70 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

40 متر

رهن: 23ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

30 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

53 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 24 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

38 متر

رهن: 7ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 23 شهریور 94

رهن آپارتمان در امام خمینی ، تهران

97 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

97 متر

271 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

35 متر

110 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

43 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 شهریور 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

27 متر

87 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

70 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 94

فروش آپارتمان در امام خمینی ، تهران

38 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

45 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 17 امرداد 94

رهن آپارتمان در امام خمینی ، تهران

66 متر

رهن: 44ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

50 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 22 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در امام خمینی ، تهران

70 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 21 تیر 94

لیست محله های ناحیه امام خمینی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه