خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت تهران

لیست املاک زرتشت

رهن و اجاره دفترکار در زرتشت ، تهران

70 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

21 متر

525 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

21 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش مستغلات در زرتشت ، تهران

660 متر

اعلام نشده

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

76 متر

380 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

182 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

120 متر

780 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

24 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

28 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

321 متر

1 ميليارد و 550 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

110 متر

5 ميليارد و 280 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

275 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

95 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 اسفند 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

80 متر

656 ميليون تومان

تاريخ : 6 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت ، تهران

76 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 5 اسفند 96

رهن و اجاره مستغلات در زرتشت ، تهران

220 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

35 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

50 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

125 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 96

رهن و اجاره دفترکار در زرتشت ، تهران

261 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 بهمن 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

261 متر

3 ميليارد و 915 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

143 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران

70 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 96

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

118 متر

566 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش مغازه در زرتشت ، تهران

35 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

80 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش خانه در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

لیست محله های ناحیه زرتشت

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه