خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت تهران

لیست املاک زرتشت

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

80 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

رهن و اجاره دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

125 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش خانه در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش کلنگی در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

200 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران (فاطمی)

125 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

70 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

فروش دفترکار در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

70 متر

465 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت ، تهران (زرتشت غربی )

40 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

85 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

190 متر

950 ميليون تومان

تاريخ : 17 فروردین 95

رهن مستغلات در زرتشت ، تهران

270 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

رهن دفتر کار در زرتشت ، تهران

270 متر

رهن: 700ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 94

فروش مستغلات در زرتشت ، تهران

300 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش کلنگی در زرتشت ، تهران

300 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش خانه در زرتشت ، تهران

300 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش کلنگی در زرتشت ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش خانه در زرتشت ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش مستغلات در زرتشت ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

115 متر

713 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

70 متر

364 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

82 متر

475 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 94

رهن دفترکار در زرتشت ، تهران

90 متر

رهن: 110ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 94

رهن دفترکار در زرتشت ، تهران

80 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 12 آبان 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

85 متر

484 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

96 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

97 متر

543 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

135 متر

837 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

112 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 5 مهر 94

فروش آپارتمان در زرتشت ، تهران

143 متر

675 ميليون تومان

تاريخ : 7 آبان 92

رهن و اجاره آپارتمان در زرتشت ، تهران

143 متر

رهن: 90ميليون تومان - اجاره: 150 هزار تومان

تاريخ : 7 آبان 92

لیست محله های ناحیه زرتشت

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه