خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر تهران

لیست املاک پیامبر

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر)

83 متر

631 ميليون تومان

تاريخ : 31 تیر 96

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر شرقی)

87 متر

اعلام نشده

تاريخ : 19 تیر 96

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

92 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

63 متر

290 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

85 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

145 متر

797 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

93 متر

رهن: 95ميليون تومان - اجاره: 100 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

92 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران

101 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

71 متر

رهن: 65ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

170 متر

1 ميليارد و 275 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

175 متر

1 ميليارد و 312 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

175 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

115 متر

609.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

133 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

176 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در پیامبر ، تهران

14 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

103 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

138 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

108 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

75 متر

26 ميليون تومان رهن: 26ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 550 هزار تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

118 متر

731.6 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

103 متر

566.5 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

74 متر

45 ميليون تومان رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

91 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

90 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه