خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر تهران

لیست املاک پیامبر

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

85 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 27 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

115 متر

609.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

133 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

176 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش مغازه در پیامبر ، تهران

14 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

103 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

138 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

108 متر

572 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

75 متر

26 ميليون تومان رهن: 26ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 550 هزار تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

118 متر

731.6 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

103 متر

566.5 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

74 متر

45 ميليون تومان رهن: 45ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

91 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 9 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

90 متر

504 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

80 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

98 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر مرکزی)

81 متر

اعلام نشده

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

101 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 5 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

76 متر

اعلام نشده

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (پیامبر غربی)

76 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

106 متر

636 ميليون تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

140 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 28 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

155 متر

1 ميليارد و 162.5 ميليون تومان

تاريخ : 24 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 22 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

105 متر

630 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

91 متر

546 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

فروش آپارتمان در پیامبر ، تهران

84 متر

435 ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در پیامبر ، تهران (هجرت)

91 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 20 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه