خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام تهران

لیست املاک اتوبان یادگار امام

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

111 متر

410 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 95

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

75 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

82 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 18 شهریور 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن مستغلات در اتوبان یادگار امام ، تهران

65 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

50 متر

رهن: 36ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

60 متر

رهن: 11ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 10 شهریور 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

40 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 9 شهریور 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران (طوس)

43 متر

111 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران (میمنت)

68 متر

217 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

50 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

50 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 27 امرداد 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

65 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 22 تیر 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 22 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 12ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 21 تیر 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

65 متر

رهن: 35ميليون تومان

تاريخ : 15 تیر 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

148 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

75 متر

202 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

90 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

90 متر

243 ميليون تومان

تاريخ : 8 تیر 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 3 تیر 94

فروش آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

35 متر

99 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 94

رهن آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

65 متر

رهن: 43ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان یادگار امام ، تهران

55 متر

رهن: 6ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 5 خرداد 94

لیست محله های ناحیه اتوبان یادگار امام

لیست تقاضای ملک در اتوبان یادگار امامنوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه