خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان محلاتی تهران

لیست املاک اتوبان محلاتی

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

42 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

70 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران (مخبر)

42 متر

92 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران (گیلکی)

127 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران (گیلکی)

124 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

78 متر

151 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

44 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

62 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

60 متر

156 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

64 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

60 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

56 متر

123 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

61 متر

152 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

54 متر

146 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

51 متر

158 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

34 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

48 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

72 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

72 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 3 امرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

49 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

42 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

57 متر

114 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

49 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

51 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

52 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

47 متر

118 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

فروش آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

83 متر

278 ميليون تومان

تاريخ : 12 خرداد 95

رهن و اجاره آپارتمان در اتوبان محلاتی ، تهران

97 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 5 خرداد 95

فروش خانه در اتوبان محلاتی ، تهران

138 متر

483 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 95

فروش خانه در اتوبان محلاتی ، تهران

211 متر

739 ميليون تومان

تاريخ : 5 خرداد 95

لیست محله های ناحیه اتوبان محلاتی

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه