خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

108 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 13 دی 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

135 متر

1 ميليارد و 134 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

143 متر

1 ميليارد و 186 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

125 متر

1 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

115 متر

977 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

115 متر

920 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

108 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

100 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

87 متر

696 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

95 متر

807 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

155 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

172 متر

1 ميليارد و 548 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

170 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

اجاره موقت آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

115 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 95

اجاره موقت آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 آذر 95

فروش مجتمع آپارتمانی در کردستان ، تهران (جانبازان)

80 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 29 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

65 متر

357 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

114 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجردو)

220 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجردو)

175 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجریک)

138 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجریک)

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

78 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

78 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

95 متر

808 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

99 متر

841 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

103 متر

875 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

85 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

95 متر

620 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 95

لیست محله های ناحیه کردستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه