خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

220 متر

2 ميليارد و 90 ميليون تومان

تاريخ : 20 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

205 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

90 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

117 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

127 متر

1 ميليارد و 79 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

113 متر

983 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

110 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

رهن آپارتمان در کردستان ، تهران

200 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

350 متر

4 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

200 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

70 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

85 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

98 متر

637 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

114 متر

838 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

معاوضه آپارتمان در کردستان ، تهران

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

معاوضه آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

114 متر

838 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

معاوضه مغازه در کردستان ، تهران (گمنام)

52 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در کردستان ، تهران (گمنام)

52 متر

3 ميليارد تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

400 متر

5 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

145 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

892 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

127 متر

889 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

143 متر

973 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (شهرک فجر)

115 متر

805 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه