خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

142 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

114 متر

992 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

788 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

185 متر

2 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

245 متر

2 ميليارد و 695 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

112 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

176 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

135 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

185 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

220 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

192 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

95 متر

760 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

140 متر

1 ميليارد و 148 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

115 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

106 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

110 متر

1 ميليارد و 45 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

113 متر

983 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

100 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

127 متر

1 ميليارد و 79 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

117 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

90 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

205 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

110 متر

700 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

105 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 29 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه