خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

125 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش خانه در کردستان ، تهران (آزادگان)

410 متر

6 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش ویلا در کردستان ، تهران (آزادگان)

410 متر

6 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران (آزادگان)

410 متر

6 ميليارد و 150 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
کردستان

فروش کلنگی در کردستان ، تهران (جانبازان)

350 متر

4 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

165 متر

1 ميليارد و 155 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

100 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 21 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

138 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

130 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (شهرک فجر)

130 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

185 متر

2 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

108 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش ویلا در کردستان ، تهران

270 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش خانه در کردستان ، تهران

270 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

270 متر

3 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

400 متر

5 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش ویلا در کردستان ، تهران

400 متر

5 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش خانه در کردستان ، تهران

400 متر

5 ميليارد و 480 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش ویلا در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش خانه در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

95 متر

618 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

130 متر

910 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

185 متر

1 ميليارد و 573 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

75 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

87 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

68 متر

443 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

150 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

80 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه