خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

85 متر

425 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

115 متر

863 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (گمنام)

92 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

89 متر

757 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

97 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

280 متر

4 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش ویلا در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش خانه در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در کردستان ، تهران

300 متر

4 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

200 متر

رهن: 150ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

150 متر

رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

125 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجردو)

155 متر

1 ميليارد و 240 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجریک)

114 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

94 متر

752 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

198 متر

1 ميليارد و 683 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

117 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

97 متر

582 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 18 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

125 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

787 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه