خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

126 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

109 متر

775 ميليون تومان

تاريخ : 10 بهمن 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4500 ميليون تومان

تاريخ : 16 آبان 96

رهن و اجاره آپارتمان در کردستان ، تهران

140 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 14 آبان 96

فروش خانه در کردستان ، تهران

75 متر

43 ميليون تومان

تاريخ : 14 شهریور 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

175 متر

1 ميليارد و 380 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

144 متر

1 ميليارد و 123 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

95 متر

712 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

100 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

180 متر

1 ميليارد و 440 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

150 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

200 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

130 متر

1 ميليارد و 235 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

97 متر

776 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

89 متر

757 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

62 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

210 متر

1 ميليارد و 932 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

115 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

113 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

145 متر

1 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

85 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

97 متر

582 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

117 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

200 متر

2 ميليارد تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

198 متر

1 ميليارد و 683 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

94 متر

752 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (فجریک)

114 متر

912 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه