خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در کردستان تهران

لیست املاک کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

110 متر

اعلام نشده

تاريخ : 20 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

256 متر

1 ميليارد و 792 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

107 متر

749 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

120 متر

960 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای محسن
09120175246
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

190 متر

1 ميليارد و 900 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش دفترکار در کردستان ، تهران (ملاصدرا)

108 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش دفترکار در کردستان ، تهران (ملاصدرا)

78 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

136 متر

1 ميليارد و 88 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

100 متر

850 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

مشاورین تخصصی کردستان

عکس مشاور
آقای شجاعتی
09127333342
فروش
کردستان

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

113 متر

847 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

115 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

210 متر

1 ميليارد و 932 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

62 متر

496 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

121 متر

956 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

110 متر

770 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

142 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران

114 متر

992 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

788 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

105 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (ابطحی)

120 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

185 متر

2 ميليارد و 35 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

245 متر

2 ميليارد و 695 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

250 متر

2 ميليارد و 750 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

112 متر

840 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

176 متر

1 ميليارد و 232 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

135 متر

918 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

185 متر

1 ميليارد و 110 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (آزادگان)

220 متر

1 ميليارد و 540 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در کردستان ، تهران (جانبازان)

192 متر

1 ميليارد و 632 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه