خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف تهران

لیست املاک شهرک دانشگاه صنعتی شریف

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

120 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

110 متر

رهن: 60ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 20 شهریور 95

فروش برج در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

107 متر

325 ميليون تومان

تاريخ : 13 امرداد 95

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

145 متر

710 ميليون تومان

تاريخ : 21 تیر 95

مشاورین تخصصی شهرک دانشگاه صنعتی شریف

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
شهرک دانشگاه صنعتی شریف

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

104 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 20 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

125 متر

562 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

110 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شریف)

180 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شریف)

114 متر

485 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (روژان)

123 متر

391 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (روژان)

122 متر

329 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

110 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

رهن آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

110 متر

رهن: 30ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

372 متر

1 ميليارد و 302 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش زمین در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

360 متر

1 ميليارد و 62 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شهرک الهیه غرب)

110 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 28 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شریف)

130 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (نگین غرب)

90 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (نگین غرب)

80 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شریف)

92 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

رهن و اجاره خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

605 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (فاز 5)

122 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

605 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

401 متر

1 ميليارد و 730 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران (شریف)

302 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

336 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

رهن آپارتمان در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

120 متر

رهن: 60ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

302 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

333 متر

1 ميليارد و 450 ميليون تومان

تاريخ : 21 شهریور 94

فروش خانه در شهرک دانشگاه صنعتی شریف ، تهران

405 متر

3 ميليارد و 645 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 94

لیست دسترسی سریع در شهرک دانشگاه صنعتی شریفلیست تقاضای ملک در شهرک دانشگاه صنعتی شریفلیست متوسط قیمت در شهرک دانشگاه صنعتی شریف

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه