خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در گرگان تهران

لیست املاک گرگان

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران

134 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 96

فروش زمین در گرگان ، تهران

5150 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 6 مهر 96

فروش کلنگی در گرگان ، تهران

1 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 5 شهریور 96

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

25 متر

رهن: 8ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 26 امرداد 96

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران

54 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش کلنگی در گرگان ، تهران

1 متر

714 ميليون تومان

تاريخ : 23 امرداد 96

فروش کلنگی در گرگان ، تهران

1 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 22 امرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

60 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 250 هزار تومان

تاريخ : 23 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران (نامجو)

51 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران

51 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران (قجاوند(عظیم پور))

45 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 600 هزار تومان

تاريخ : 12 امرداد 95

فروش خانه در گرگان ، تهران

101 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 94

فروش مستغلات در گرگان ، تهران

2500 متر

8 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

فروش مجتمع آپارتمانی در گرگان ، تهران

2500 متر

8 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

45 متر

رهن: 18ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 19 دی 94

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

72 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 550 هزار تومان

تاريخ : 24 دی 93

رهن آپارتمان در گرگان ، تهران

65 متر

رهن: 46ميليون تومان

تاريخ : 31 شهریور 93

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران

50 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 31 خرداد 93

فروش آپارتمان در گرگان ، تهران

54 متر

162 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

55 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 450 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

55 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

67 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 650 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن آپارتمان در گرگان ، تهران

46 متر

رهن: 36ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

65 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 800 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره دفتر کار در گرگان ، تهران

62 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

62 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

160 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

75 متر

رهن: 8ميليون تومان - اجاره: 850 هزار تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

45 متر

رهن: 4ميليون تومان - اجاره: 750 هزار تومان

تاريخ : 28 اردیبهشت 93

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان ، تهران

72 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 20 آبان 92

لیست محله های ناحیه گرگان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه