خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در امام حسین تهران

لیست املاک امام حسین

فروش کلنگی در امام حسین ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 25 مهر 96

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (منتظری )

94 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 4 تیر 96

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (منتظری )

94 متر

235 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

63 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

97 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

69 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (مازندران)

72 متر

237 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (اقبال)

73 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (ایرانمهر )

90 متر

207 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (منتظری )

78 متر

225 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (کمال اسماعیلی)

55 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (ایرانمهر )

57 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (منتظری )

78 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران (منتظری )

78 متر

230 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

45 متر

85 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

فروش خانه در امام حسین ، تهران

175 متر

اعلام نشده

تاريخ : 8 دی 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

75 متر

اعلام نشده

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

66 متر

198 ميليون تومان

تاريخ : 31 امرداد 94

رهن آپارتمان در امام حسین ، تهران

100 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 2 تیر 94

فروش خانه در امام حسین ، تهران

140 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 94

رهن آپارتمان در امام حسین ، تهران

100 متر

رهن: 45ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 94

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

50 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 26 اردیبهشت 94

فروش کلنگی در امام حسین ، تهران

1200 متر

35 ميليارد تومان

تاريخ : 16 اردیبهشت 94

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

48 متر

125 ميليون تومان

تاريخ : 15 فروردین 94

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

56 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 94

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

50 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 8 آذر 93

فروش کلنگی در امام حسین ، تهران

146 متر

876 ميليون تومان

تاريخ : 14 مهر 93

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

140 متر

970 ميليون تومان

تاريخ : 12 شهریور 93

فروش مغازه در امام حسین ، تهران

4 متر

50 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 93

فروش آپارتمان در امام حسین ، تهران

43 متر

170 ميليون تومان

تاريخ : 3 تیر 93

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه