خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ابوذر تهران

لیست املاک ابوذر

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران (شهسوار)

91 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

52 متر

115 ميليون تومان

تاريخ : 14 تیر 95

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

80 متر

168 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 95

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

100 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 7 اردیبهشت 95

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

125 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 95

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

144 متر

252 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

100 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

56 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

56 متر

147 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

77 متر

177 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

120 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

70 متر

157 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

90 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

55 متر

121 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

72 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

95 متر

214 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

110 متر

286 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

85 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

122 متر

365 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

80 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

75 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

85 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

85 متر

255 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

100 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

117 متر

375 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

70 متر

182 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

148 متر

488 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

67 متر

154 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

80 متر

176 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

پیش فروش آپارتمان در ابوذر ، تهران

60 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 27 آذر 94

لیست محله های ناحیه ابوذر

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه