خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در ملاصدرا تهران

لیست املاک ملاصدرا

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

120 متر

1 ميليارد و 80 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

116 متر

1 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 28 تیر 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

180 متر

2 ميليارد و 160 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

140 متر

1 ميليارد و 50 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

مشاورین تخصصی ملاصدرا

عکس مشاور
آقای تفرشی
09120606225
فروش
ملاصدرا

فروش برج در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

170 متر

2 ميليارد و 295 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

پیش فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

141 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 26 تیر 96

رهن آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

110 متر

رهن: 250ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

137 متر

1 ميليارد و 644 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

175 متر

1 ميليارد و 715 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

193 متر

1 ميليارد و 350 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

رهن دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

180 متر

رهن: 500ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

150 متر

1 ميليارد و 650 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

147 متر

2 ميليارد و 205 ميليون تومان

تاريخ : 13 خرداد 96

رهن و اجاره دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

220 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 12 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

147 متر

2 ميليارد و 234 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

94 متر

1 ميليارد و 175 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

138 متر

1 ميليارد و 725 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

140 متر

1 ميليارد و 190 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

280 متر

4 ميليارد و 760 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

113 متر

1 ميليارد و 695 ميليون تومان

تاريخ : 9 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در ملاصدرا ، تهران (پردیس)

240 متر

4 ميليارد و 320 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (کردستان)

108 متر

864 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (کردستان)

78 متر

624 ميليون تومان

تاريخ : 7 فروردین 96

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

65 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش دفترکار در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

128 متر

1 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

140 متر

1 ميليارد و 610 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیخ بهایی)

124 متر

980 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در ملاصدرا ، تهران (شیراز)

150 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

لیست محله های ناحیه ملاصدرا

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه