خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل تهران

لیست املاک سردار جنگل

رهن و اجاره مغازه در سردار جنگل ، تهران

21 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

75 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

75 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 29 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

107 متر

642 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

مشاورین تخصصی سردار جنگل

عکس مشاور
آقای نیکنام
09190084574
فروش
سردار جنگل

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

145 متر

957 ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

100 متر

150 ميليون تومان رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 7 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

106 متر

572.4 ميليون تومان

تاريخ : 6 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

111 متر

100 ميليون تومان رهن: 100ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 6 آذر 95

رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

52 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 6 آذر 95

فروش مستغلات در سردار جنگل ، تهران

123 متر

اعلام نشده

تاريخ : 6 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

80 متر

480 ميليون تومان

تاريخ : 3 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

76 متر

426 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (عدل)

60 متر

359 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در سردار جنگل ، تهران

120 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 2 آذر 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

61 متر

359.9 ميليون تومان

تاريخ : 1 آذر 95

فروش آپارتمان دفتر کار در سردار جنگل ، تهران

120 متر

1 ميليارد و 20 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

136 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

139 متر

875.7 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

100 متر

735 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

95 متر

551 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

87 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 27 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

100 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

80 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 25 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

125 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 24 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

140 متر

868 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

80 متر

576 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

64 متر

371.2 ميليون تومان

تاريخ : 23 آبان 95

فروش مستغلات در سردار جنگل ، تهران

150 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 آبان 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

100 متر

650 ميليون تومان

تاريخ : 22 آبان 95

فروش مستغلات در سردار جنگل ، تهران

140 متر

132 ميليارد تومان

تاريخ : 22 آبان 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه