خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل تهران

لیست املاک سردار جنگل

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

60 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (میرزابابایی)

67 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

81 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 14 فروردین 96

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (عدل)

99 متر

643 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

مشاورین تخصصی سردار جنگل

عکس مشاور
آقای آرش
09123902537
فروش
سردار جنگل

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

133 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

100 متر

625 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

69 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

147 متر

1 ميليارد و 29 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (عدل)

90 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

135 متر

940 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

126 متر

756 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

184 متر

1 ميليارد و 288 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

160 متر

1 ميليارد و 152 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

60 متر

205 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

87 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

85 متر

383 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

135 متر

877 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

122 متر

854 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل جنوبی )

88 متر

545 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

115 متر

690 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

97 متر

582 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (ایران زمین)

100 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

100 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

150 متر

1 ميليارد و 125 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران (بهار)

136 متر

952 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش برج در سردار جنگل ، تهران (سردارجنگل شمالی)

85 متر

552 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

140 متر

1 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

72 متر

374.4 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

فروش آپارتمان در سردار جنگل ، تهران

54 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 3 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه