خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا تهران

لیست املاک شهرآرا

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

120 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 4 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

91 متر

رهن: 120ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش مغازه در شهرآرا ، تهران

53 متر

1 ميليارد و 325 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

130 متر

1 ميليارد و 196 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش مغازه در شهرآرا ، تهران

15 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

121 متر

1 ميليارد و 149 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 97

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

110 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 600 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

150 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهرآرا ، تهران

38 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 800 هزار تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

رهن و اجاره دفترکار در شهرآرا ، تهران

191 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

115 متر

1 ميليارد و 207 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش مستغلات در شهرآرا ، تهران

191 متر

اعلام نشده

تاريخ : 21 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

99 متر

396 ميليون تومان

تاريخ : 20 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

105 متر

550 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش کلنگی در شهرآرا ، تهران

1 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

95 متر

470 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش مغازه در شهرآرا ، تهران

28 متر

1 ميليارد و 260 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

128 متر

1 ميليارد تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

95 متر

رهن: 200ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

92 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

رهن و اجاره مغازه در شهرآرا ، تهران

25 متر

رهن: 15ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 17 اسفند 96

فروش مغازه در شهرآرا ، تهران

190 متر

5 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

155 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

150 متر

رهن: 180ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 13 اسفند 96

رهن و اجاره آپارتمان در شهرآرا ، تهران

75 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 700 هزار تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش مغازه در شهرآرا ، تهران

40 متر

اعلام نشده

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

127 متر

930 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش دفترکار در شهرآرا ، تهران

64 متر

640 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

فروش آپارتمان در شهرآرا ، تهران

120 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 12 اسفند 96

لیست محله های ناحیه شهرآرا

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه