خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده تهران

لیست املاک جمال زاده

فروش آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

77 متر

423.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

77 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

147 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

84 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

50 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

75 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 17 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

70 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 16 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

137 متر

794.6 ميليون تومان

تاريخ : 14 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

45 متر

55 ميليون تومان رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 13 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

48 متر

254.4 ميليون تومان

تاريخ : 12 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

60 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 11 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

113 متر

565 ميليون تومان

تاريخ : 7 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

50 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 5 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

43 متر

195.5 ميليون تومان

تاريخ : 4 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

75 متر

330 ميليون تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

58 متر

30 ميليون تومان رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 200 هزار تومان

تاريخ : 2 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

59 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 29 دی 95

رهن و اجاره مستغلات دفتر کار در جمال زاده ، تهران

75 متر

50 ميليون تومان رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 6 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

72 متر

345.6 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

60 متر

265 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

63 متر

260 ميليون تومان

تاريخ : 20 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

137 متر

170 ميليون تومان رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 19 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

78 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 15 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

80 متر

440 ميليون تومان

تاريخ : 8 دی 95

فروش مستغلات در جمال زاده ، تهران

87 متر

1 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 7 دی 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

122 متر

732 ميليون تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران

70 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 6 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران

117 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 30 آذر 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه