خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده تهران

لیست املاک جمال زاده

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

90 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

96 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

معاوضه کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش خانه در جمال زاده ، تهران (نصرت)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (نصرت)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جمال زاده ، تهران (فرصت)

64 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

65 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

146 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

78 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش زمین در جمال زاده ، تهران (فرصت)

300 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

80 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

73 متر

270 ميليون تومان

تاريخ : 9 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

135 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش مغازه در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

14 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

132 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

رهن دفترکار در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

55 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

رهن دفترکار در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

55 متر

رهن: 40ميليون تومان

تاريخ : 11 اسفند 95

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

352 متر

4 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

80 متر

رهن: 100ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

رهن آپارتمان در جمال زاده ، تهران (فرصت)

140 متر

رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش مغازه در جمال زاده ، تهران (فرصت)

28 متر

682 ميليون تومان

تاريخ : 10 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 4 اسفند 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

77 متر

423.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

77 متر

70 ميليون تومان رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

147 متر

590 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

84 متر

336 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش آپارتمان دفتر کار در جمال زاده ، تهران

50 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 25 بهمن 95

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

150 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 19 بهمن 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه