خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده تهران

لیست املاک جمال زاده

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران

300 متر

اعلام نشده

تاريخ : 28 بهمن 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران

105 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 21 دی 96

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

243 متر

2 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

رهن آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

96 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 13 تیر 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

97 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

118 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

330 متر

2 ميليارد و 310 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران

58 متر

رهن: 40ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون تومان

تاريخ : 23 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

120 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

85 متر

510 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (فرصت)

68 متر

346 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش دفترکار در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

100 متر

530 ميليون تومان

تاريخ : 22 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

60 متر

360 ميليون تومان

تاريخ : 20 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (فرصت)

92 متر

350 ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (فرصت)

93 متر

400 ميليون تومان

تاريخ : 14 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

76 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 9 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (فرصت)

124 متر

680 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 96

فروش خانه در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

297 متر

2 ميليارد و 583 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

297 متر

2 ميليارد و 583 ميليون تومان

تاريخ : 7 خرداد 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده جنوبی)

90 متر

486 ميليون تومان

تاريخ : 6 خرداد 96

رهن و اجاره آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

96 متر

رهن: 50ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون تومان

تاريخ : 1 خرداد 96

معاوضه کلنگی در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش خانه در جمال زاده ، تهران (نصرت)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در جمال زاده ، تهران (نصرت)

270 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 96

فروش دفترکار در جمال زاده ، تهران (فرصت)

64 متر

352 ميليون تومان

تاريخ : 27 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

65 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 10 اردیبهشت 96

رهن آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

146 متر

اعلام نشده

تاريخ : 2 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

78 متر

315 ميليون تومان

تاريخ : 27 فروردین 96

فروش زمین در جمال زاده ، تهران (فرصت)

300 متر

2 ميليارد و 100 ميليون تومان

تاريخ : 19 فروردین 96

فروش آپارتمان در جمال زاده ، تهران (جمال زاده شمالی)

130 متر

715 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه