خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در نبرد تهران

لیست املاک نبرد

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

100 متر

370 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

53 متر

100 ميليون تومان

تاريخ : 25 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

65 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

82 متر

310 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

50 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 24 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

70 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

56 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

41 متر

130 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

56 متر

140 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

60 متر

210 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (نبرد جنوبی)

124 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 22 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

53 متر

200 ميليون تومان

تاريخ : 21 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

57 متر

240 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (قیام)

60 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 18 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

52 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (نبرد جنوبی)

106 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

103 متر

420 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (چهار راه فرزانه)

62 متر

186 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (نبرد جنوبی)

75 متر

277 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (چهار راه فرزانه)

75 متر

213 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

50 متر

195 ميليون تومان

تاريخ : 16 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

50 متر

150 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (نبرد جنوبی)

107 متر

395 ميليون تومان

تاريخ : 14 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

100 متر

460 ميليون تومان

تاريخ : 13 اسفند 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران

81 متر

280 ميليون تومان

تاريخ : 9 بهمن 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (نبرد شمالی)

47 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش آپارتمان در نبرد ، تهران (خالقي)

72 متر

288 ميليون تومان

تاريخ : 17 دی 95

رهن آپارتمان در نبرد ، تهران

53 متر

رهن: 23ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن آپارتمان در نبرد ، تهران

85 متر

رهن: 55ميليون تومان

تاريخ : 12 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در نبرد ، تهران

68 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 300 هزار تومان

تاريخ : 11 دی 95

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه