خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان تهران

لیست املاک شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

116 متر

522 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بنفشه)

160 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش دفترکار در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

68 متر

544 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

120 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای سیدی
09124272802
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

155 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار هاشم زاده)

521 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش خانه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار هاشم زاده)

521 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش خانه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

600 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

600 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای شجاعی راد
09385131011
رهن و اجاره
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

152 متر

487 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

166 متر

830 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (خیابان کاج)

123 متر

563 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

117 متر

445 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

108 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

131 متر

433 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

152 متر

471 ميليون تومان

تاريخ : 2 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

113 متر

508.5 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

108 متر

432 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

135 متر

20 ميليون تومان رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 1 اسفند 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

300 متر

8 ميليارد تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

300 متر

7 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار هاشم زاده)

170 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مغازه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

30 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

64 متر

268.8 ميليون تومان

تاريخ : 30 بهمن 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار هاشم زاده)

170 متر

2 ميليارد و 400 ميليون تومان

تاريخ : 26 بهمن 95

فروش مغازه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان موج)

30 متر

2 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

82 متر

352.6 ميليون تومان

تاريخ : 24 بهمن 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

95 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 بهمن 95

لیست دسترسی سریع در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست تقاضای ملک در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست متوسط قیمت در شهرک راه آهن،شهرک گلستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه