خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان تهران

لیست املاک شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (شهرک ساحل)

151 متر

604 ميليون تومان

تاريخ : 23 اسفند 95

رهن و اجاره برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (12 فروردین)

135 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

95 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 300 هزار تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

125 متر

رهن: 35ميليون تومان - اجاره: 2 ميليون و 100 هزار تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش مغازه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

70 متر

1 ميليارد و 960 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

130 متر

481 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

110 متر

407 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

95 متر

332 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

120 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای افشارمند
09355892500
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

134 متر

670 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

153 متر

841 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

148 متر

740 ميليون تومان

تاريخ : 8 فروردین 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

130 متر

520 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای شجاعی راد
09385131011
رهن و اجاره
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

110 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

115 متر

517 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

120 متر

600 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

132 متر

660 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (هوانیروز)

130 متر

455 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (هوانیروز)

85 متر

326 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار پژوهش)

79 متر

316 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (خیابان یاس)

95 متر

333 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (شهرک یاس)

140 متر

560 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

118 متر

490 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

153 متر

627 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

100 متر

570 ميليون تومان

تاريخ : 17 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

150 متر

825 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

200 متر

1 ميليارد و 140 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

120 متر

456 ميليون تومان

تاريخ : 15 اسفند 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

139 متر

444 ميليون تومان

تاريخ : 8 اسفند 95

لیست دسترسی سریع در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست تقاضای ملک در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست متوسط قیمت در شهرک راه آهن،شهرک گلستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه