خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان تهران

لیست املاک شهرک راه آهن،شهرک گلستان

پیش فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار اردستانی)

107 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 97

پیش فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

107 متر

250 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 97

فروش مغازه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

57 متر

750 ميليون تومان

تاريخ : 26 فروردین 97

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

71 متر

215 ميليون تومان

تاريخ : 1 شهریور 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

126 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 27 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

67 متر

241 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (خیابان یاس)

55 متر

203 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (خیابان یاس)

55 متر

203 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میرکمالی)

116 متر

348 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (قائم)

170 متر

884 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

125 متر

502 ميليون تومان

تاريخ : 24 تیر 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (میدان اتریش)

140 متر

720 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

110 متر

495 ميليون تومان

تاريخ : 29 خرداد 96

رهن برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

136 متر

رهن: 150ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

رهن آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

107 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 17 خرداد 96

فروش زمین در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

160 متر

1 ميليارد و 700 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

208 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش خانه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

208 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش ویلا در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

208 متر

1 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

130 متر

741 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

85 متر

340 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

110 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

181 متر

814 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلفام)

100 متر

500 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلفام)

150 متر

900 ميليون تومان

تاريخ : 19 اردیبهشت 96

فروش ویلا در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

250 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

250 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش خانه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

250 متر

1 ميليارد و 800 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش خانه در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بنفشه)

500 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

فروش کلنگی در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بنفشه)

500 متر

3 ميليارد و 500 ميليون تومان

تاريخ : 11 اردیبهشت 96

لیست دسترسی سریع در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست تقاضای ملک در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست متوسط قیمت در شهرک راه آهن،شهرک گلستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه