خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان تهران

لیست املاک شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

143 متر

614 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

108 متر

540 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

122 متر

671 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

104 متر

457 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای سیدی
09357022056
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

138 متر

648 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

152 متر

790 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (کوهک)

200 متر

1 ميليارد و 300 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (هوانیروز)

106 متر

519 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (سروستان)

180 متر

1 ميليارد و 44 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای امیر سعید
09129371929
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

100 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 1 دی 95

رهن و اجاره برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

157 متر

رهن: 30ميليون تومان - اجاره: 3 ميليون تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (امیرکبیر)

117 متر

رهن: 25ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

100 متر

رهن: 80ميليون تومان - اجاره: 200 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 95

رهن و اجاره برج در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

100 متر

رهن: 70ميليون تومان - اجاره: 500 هزار تومان

تاريخ : 30 دی 95

مشاورین تخصصی شهرک راه آهن،شهرک گلستان

عکس مشاور
آقای سهیل
09195663107
فروش
شهرک راه آهن،شهرک گلستان

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بلوار هاشم زاده)

170 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 28 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

104 متر

430 ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (گلها)

130 متر

120 ميليون تومان رهن: 120ميليون تومان

تاريخ : 27 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

160 متر

880 ميليون تومان

تاريخ : 26 دی 95

رهن و اجاره مجتمع آپارتمانی در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (قائم)

77 متر

رهن: 20ميليون تومان - اجاره: 1 ميليون و 500 هزار تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (بنفشه)

125 متر

4 ميليارد تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (سروستان)

170 متر

2 ميليارد و 600 ميليون تومان

تاريخ : 25 دی 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

95 متر

2 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

176 متر

968 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (دریاچه)

146 متر

730 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

111 متر

555 ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

رهن و اجاره آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (سروستان)

180 متر

170 ميليون تومان رهن: 170ميليون تومان

تاريخ : 23 دی 95

فروش مستغلات در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

155 متر

3 ميليارد و 200 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (اقاقیا)

125 متر

562.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران (ساحل)

75 متر

337.5 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

فروش آپارتمان در شهرک راه آهن،شهرک گلستان ، تهران

74 متر

296 ميليون تومان

تاريخ : 22 دی 95

لیست دسترسی سریع در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست تقاضای ملک در شهرک راه آهن،شهرک گلستانلیست متوسط قیمت در شهرک راه آهن،شهرک گلستان

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه