خرید و فروش آپارتمان - رهن و اجاره آپارتمان در نظام آباد تهران

لیست املاک نظام آباد

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران (سبلان)

167 متر

800 ميليون تومان

تاريخ : 11 دی 95

رهن خانه در نظام آباد ، تهران (مدنی)

50 متر

رهن: 70ميليون تومان

تاريخ : 14 آذر 95

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران (مدنی)

48 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران (سبلان)

32 متر

82 ميليون تومان

تاريخ : 13 آذر 95

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران (مدنی)

44 متر

118 ميليون تومان

تاريخ : 1 آبان 95

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران (سبلان)

117 متر

450 ميليون تومان

تاريخ : 24 مهر 95

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

58 متر

180 ميليون تومان

تاريخ : 27 خرداد 94

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

33 متر

120 ميليون تومان

تاريخ : 31 فروردین 94

رهن و اجاره آپارتمان در نظام آباد ، تهران

54 متر

رهن: 10ميليون تومان - اجاره: 700 هزار تومان

تاريخ : 24 فروردین 94

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

45 متر

اعلام نشده

تاريخ : 23 دی 93

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

53 متر

اعلام نشده

تاريخ : 22 آبان 93

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

53 متر

اعلام نشده

تاريخ : 9 مهر 93

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران

120 متر

اعلام نشده

تاريخ : 15 تیر 93

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران

104 متر

499 ميليون تومان

تاريخ : 19 آبان 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

36 متر

145 ميليون تومان

تاريخ : 5 امرداد 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

75 متر

300 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

68 متر

258 ميليون تومان

تاريخ : 12 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

58 متر

208 ميليون تومان

تاريخ : 11 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

55 متر

181 ميليون تومان

تاريخ : 10 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

52 متر

187 ميليون تومان

تاريخ : 1 تیر 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

40 متر

160 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

43 متر

172 ميليون تومان

تاريخ : 25 خرداد 92

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران

68 متر

306 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 92

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران

208 متر

1 ميليارد و 40 ميليون تومان

تاريخ : 8 خرداد 92

فروش کلنگی در نظام آباد ، تهران

176 متر

862 ميليون تومان

تاريخ : 4 خرداد 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

47 متر

164 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 92

فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

50 متر

175 ميليون تومان

تاريخ : 31 اردیبهشت 92

پیش فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

32 متر

121 ميليون تومان

تاريخ : 30 اردیبهشت 92

پیش فروش آپارتمان در نظام آباد ، تهران

80 متر

312 ميليون تومان

تاريخ : 22 اردیبهشت 92

لیست محله های ناحیه نظام آباد

نوع معامله ملک :
نوع ملک :
استان :
شهر :
منطقه :
متراژ :
کمترین قیمت :
بیشترین قیمت :
کمترین رهن :
بیشترین رهن :
کمترین اجاره :
بیشترین اجاره :

شماره ملک :
آخرین به روز رسانی 10 دقیقه پیش
مهربانه